ຕັ້ງເປົ້າເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 50.107 ຕື້ກີບໃນປີ 2024 ນີ້

ຕົວເລກແຜນລາຍຮັບງົບປະມານ ປີ 2024 ມີທັງໝົດ 50.107 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 30,32% ທຽບໃສ່ປີ 2023; ສ່ວນລາຍຈ່າຍ 58.914 ຕື້ກີບ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການເງິນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງປີ 2024 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2023 ຫາ ວັນທີ 15 ທັນວາ 2023 ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 38.530 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100,21% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 37.241 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 106,71% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 33.120 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 73,66% ຂອງແຜນການປີ.   ໃນນັ້ນ, ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ 24.763 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 81,21% […]