ການຄ້າເດືອນທັນວາ ບັນລຸ 1.235 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນລາຍງານຈາກສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າຂອງລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕົວເລກການຄ້າລາວໃນເດືອນທັນວາ 2023 ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ທັງໝົດປະມານ 1.235 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສິນຄ້າສົ່ງອອກທັງໝົດ ປະມານ 531,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່ານຳເຂົ້າແມ່ນ 703,6 ລ້ານໂດລາ ໂດຍໃນເດືອນທັນວາລາວເຮົາຂາດດູນການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ 172,3 ລ້ານໂດລາ. ແຕ່ໃນຈຳນວນນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ກວມເອົາມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ໄຟຟ້າ. ໃນນີ້, ສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼັກ 10 ອັນດັບຂອງລາວປະກອບມີ: ຄໍາປະສົມ, ຄຳແທ່ງ 72,4 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ຢາງພາລາ 44,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແຮ່ທອງ 38,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຈ້ຍ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍ 37,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມັນຕົ້ນ 34,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແປ້ງມັນຕົ້ນ 24,4 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ […]