ສປປ ລາວ ມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງໝົດ 21 ເຂດ ມີຜູ້ເຂົ້າລົງທຶນ 1.377 ບໍລິສັດ

ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມາຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງໝົດ 21 ແຫ່ງ ຕັ້ງຢູ່ 7 ແຂວງ ໃນເນື້ອທີ່ດິນຕາມສັນຍາພັດທະນາໂຄງການທັງໝົດ 33.088 ເຮັກຕາ, ມີບໍລິສັດເຂົ້າມາຈົດທະບຽນ ແລະ ລົງທຶນທັງໝົດ 1.377 ບໍລິສັດ ໂດຍມີທຶນທັງໝົດ 63,8 ຕື້ກວ່າໂດລາ, ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ 67.579 ຄົນ. ທ່ານ ສອນປະເສີດ ດາລາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສປປ ລາວ ມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ຈຳນວນ 21 ເຂດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ 7 ແຂວງ ຄື: 1). ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ປັດຈຸບັນສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນໄດ້ທັງໝົດ 374 ບໍລິສັດ, ມີທຶນທັງໝົດ 6,8 ຕື້ກວ່າໂດລາ ແລະ ທຶນຈົດທະບຽນ […]