ປີ 2023 ມີບໍລິສັດເຂົ້າໄປລົງທຶນແລ້ວ 170 ກວ່າບໍລິສັດ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ລາວ

ໃນຫຼາຍປີນມານີ້ ການພັດທະນາໃນແຕ່ລະເຂດເສດຖະກິດພິເສດແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າແກ່ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ບໍ່ວ່າໃນພາບລວມທາງເສດຖະກິດຂອງຊາດກໍ່ຄືການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳແກ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ສະເພາະປີ 2023 ມີບໍລິສັດເຂົ້າໄປລົງທຶນແລ້ວ 170 ກວ່າບໍລິສັດ ໃນນັ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ. ທ່ານ ສອນປະເສີດ ດາລາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ກະຊວງ ແຜນນການ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ໃນປີ 2023 ຜ່ານມາ ທົ່ວປະເທດມີນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ຂສພ) ທັງໝົດ 178 ບໍລິສັດ, ກວມເອົາຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 18 ບໍລິສັດ, ການຄ້າ 30 ບໍລິສັດ, ບໍລິການ 127 ບໍລິສັດ ແລະ ກະສິກໍາ 3 ບໍລິສັດ ໂດຍມີທຶນທັງໝົດ 520 ລ້ານກວ່າໂດລາ ແລະ ທຶນຈົດ ທະບຽນ 178 ລ້ານກວ່າໂດລາ. ນອກຈາກບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນແລ້ວ […]

ສປປ ລາວ ມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງໝົດ 21 ເຂດ ມີຜູ້ເຂົ້າລົງທຶນ 1.377 ບໍລິສັດ

ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມາຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງໝົດ 21 ແຫ່ງ ຕັ້ງຢູ່ 7 ແຂວງ ໃນເນື້ອທີ່ດິນຕາມສັນຍາພັດທະນາໂຄງການທັງໝົດ 33.088 ເຮັກຕາ, ມີບໍລິສັດເຂົ້າມາຈົດທະບຽນ ແລະ ລົງທຶນທັງໝົດ 1.377 ບໍລິສັດ ໂດຍມີທຶນທັງໝົດ 63,8 ຕື້ກວ່າໂດລາ, ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ 67.579 ຄົນ. ທ່ານ ສອນປະເສີດ ດາລາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສປປ ລາວ ມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ຈຳນວນ 21 ເຂດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ 7 ແຂວງ ຄື: 1). ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ປັດຈຸບັນສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນໄດ້ທັງໝົດ 374 ບໍລິສັດ, ມີທຶນທັງໝົດ 6,8 ຕື້ກວ່າໂດລາ ແລະ ທຶນຈົດທະບຽນ […]