Tou-Vientianepost (6)
ແຈ້ງການ ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ 26 ຮ້ານໃນແຂວງ ຈຳປາສັກ
ຮຽບຮຽງໂດຍ:Staff
ເຜີຍແຜ່: 30 ເດືອນເມສາ, 2023

ວັນທີ 25 ເມສາ 2023 ຜ່ານມາ, ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຈຳປາສັກ (ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 754/ພອຄ.ຈສ ເພື່ອແຈ້ງມາຍັງພາກສ່ວນຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ ຈໍາປາສັກ ແລະ ວິສາຫະກິດທີ່ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ

ແລກປ່ຽນເງິນຕາຊາບ ວ່າ: ໃຫ້ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຕໍ່ວິສາຫະກິດທີ່ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຈໍານວນ 26 ຫົວໜ່ວຍ ຕາມສະໂນດນໍາສົ່ງຈາກ ສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກໃຕ້ ແຂວງ ຈໍາປາສັກຄື:

ຮ້ານ ນາງເຢັນລີ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ນາງ ບົວວັນ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ນາງ ເກດສະໜາ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ຈະເລີນຊັບ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ຮ້ານ ມະໄລທອງ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ສະນັ່ນ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ປີຍະນຸດ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ສົມໄມ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ອາລິຕາ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ຮ້ານ ຄໍາໝັ້ນ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ນາງ ສີຟອງ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ກັນທະນູສິນ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ວິນັດ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ທອນພູ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ຄໍາວິເສດ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ຄໍາປານ ແລກປ່ຽນເງິນ , ຮ້ານ ມະຫານະຄອນ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ຂັນແກ້ວ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ຮ້ານ ທອງສະໝຸດ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ມະນີຄອນ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ບາຣະມີ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ພູຊຽງທອງ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ສີໄລວົງ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ຄໍາສີ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ນາງແຜດ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ , ຮ້ານ ຄຸນທະວີ ໄຊຊະນະ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ.

ພ້ອມນີ້, ກໍຫ້າມໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ຖືກໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ລວມທັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງນໍາເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວໄປເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຢ່າງເດັດຂາດ, ໃນກໍລະນີ ລະເມີດຈະຖືກປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ປະມວນກົດ ໝາຍອາຍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ຖືກ

ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດເຂົ້າມາພົວພັນກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ບ່ອນທີ່ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ເພື່ອສະເໜີຍຸບເລິກວິສາຫະກິດ ຫລື ສະເໜີປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ພາຍໃນ ເວລາ 60 ວັນ, ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ;  ພາຍຫລັງ

ສິ້ນສຸດກໍານົດເວລາຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້,​ ຫາກວິສາຫະກິດບໍ່ເຂົ້າມາດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຂອງຂໍ້ດັ່ງກ່າວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຍ້າຍຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວໄປຢູ່ບັນຊີວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ. ວິສາຫະກິດທີ່ຖືກຍ້າຍຂໍ້ມູນນັ້ນຍັງມີພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜີ້ສິນທັງໝົດດທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເພື່ອມາຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ທີ່ມາ ໜັງສືພິມຈຳປາໃໝ່ 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐚𝐦𝐚𝐢 𝐍𝐞𝐰𝐬𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ

ຂ່າວມາໃໝ່ 
Tou-Vientianepost (8)
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 11 ມິຖຸນາ 2023
Tou-Vientianepost (8)
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນເສົາ ທີ 10 ມິຖຸນາ 2023
ດວງ-Tou-Vientianepost (47)
ສຸດທ້າຍຖືກຈັບໄດ້ ສອງສ່ຽວ ລົງມືລັກລົດຈັກມາແລ້ວ 5 ຄັ້ງ
ດວງ-Tou-Vientianepost (45)
ອົງການ USAID ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ເເລະ ບັນຫາສາທາລະນະສຸກອື່ນໆ
ດວງ-Tou-Vientianepost (43)
ຄ້າຍຄຸມຂັງບັງລຽງພາກໃຕ້ ສຶກສາອົບຮົມນັກໂທດ ປະຈຳໄຕມາດ II
ດວງ-Tou-Vientianepost (41)
ກັກຕົວເປົ້າໝາຍຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ພ້ອມຂອງກາງ 4.866 ເມັດ ແລະ ເຮໂລອິນ ຈຳນວນໜຶ່ງ
Tou-Vientianepost (8)
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 09 ມິຖຸນາ 2023
ດວງ-Tou-Vientianepost (38)
ຢຶດຊິ້ນສ່ວນສັດທີ່ຫ້າມນຳເຂົ້າ  15 ກິໂລກຣາມ ພ້ອມເຮັດບົດບັນທຶກກ່າວເຕືອນ
ດວງ-Tou-Vientianepost (36)
ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການບໍລິການຊົ່ວຄາວ ຮ້ານບັນເທີງ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານເກມ ແລະ ໂຕະສະນຸກເກີ ທົ່ວເມືອງປາກຊັນ
ດວງ-Tou-Vientianepost (34)
ເກີດເຫດຟ້າຜ່າຄົນເສຍຊີວິດ ຢູ່ບ້ານ ບ້ານກອນແກ່ນ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ
ຢ່າລື່ມກົດຕິດຕາມ