ດວງ-Tou-Vientianepost (81)
ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຈາກລັດຖະບານຝຣັ່ງ ປະມານ 545.852 ໂດລາສະຫະລັດ
ຮຽບຮຽງໂດຍ:Staff
ເຜີຍແຜ່: 15 ເດືອນມີນາ, 2023
ໝວດ: ຂ່າວ

ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2023 ຜ່ານມາ, ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາກະຊວງຈາກຂັ້ນສູນກາງ ຮ່ວມກັບສະຖານທູດຝຣັ່ງ ແລະ ອົງການອາຫານໂລກແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນໂຄງການສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຍົກລະດັບການດໍາລົງຊີວິດທີ່ສາມາດຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 10.600 ຄົນ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ. ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງລັດຖະບານຝຣັ່ງ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີມູນຄ່າ 545.852 ໂດລາ.

ແຂວງເຊກອງເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ສປປ ລາວ. ປະມານ 33% ຂອງປະຊາກອນໃນແຂວງກໍາລັງປະເຊີນໜ້າກັບການຂາດແຄນອາຫານ ຊຶ່ງອັດຕາການຂາດແຄນອາຫານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັບແຕ່ກາງປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດກຳລັງພະຍາຍາມຮັບມືກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າເຊັ່ນ: ອາຫານ, ນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການນໍາເຂົ້າເຄື່ອງມືກະສິກໍາ. ນອກຈາກນີ້, ແຂວງເຊກອງຍັງມີອັດຕາການຂາດສານອາຫານສູງໂດຍສະເພາະໃນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ, ໃນນີ້ 49,9% ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານສະເລ່ຍໃສ່ອາຍຸຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ງ

ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບມາຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຊັ່ນ: ໄພນໍ້າຖ້ວມຕາມລະດູການ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດໃນແຂວງ; ໂດຍການຊີ້ນໍາຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລ່ວງໜ້າໂດຍການສະໜອງເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ 2.000 ຄອບຄົວ ໃນ 20 ບ້ານຂອງເມືອງທ່າແຕງ,

ທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ, ຄະແນນການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ຕໍ່າ, ລະດັບຄວາມຮູ້ໜັງສື ແລະ ຈໍານວນຂອງໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ລວມເຖິງບັນດາປັດໄຈອື່ນໆ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດນຳໄປຊື້ອາຫານທີ່ຈຳເປັນໄດ້ໃນທັນທີ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຂົາຍັງຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວຕໍ່ໄພພິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາຍັງມີໂອກາດໃນການລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະສົບມາຜ່ານ

ການນຳໃຊ້ທຶນກະສິກຳທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບນຳໄປລົງທຶນເຮັດສວນຄົວ ແລະ ລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍເປັນຕົ້ນ; ທ່ານນາງ ຊີບແລງ ຊົວຣ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຝຣັ່ງ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຝຣັ່ງມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລາວເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ 2 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນການກຳຈັດໄພຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ, ການປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການກະສິກຳແບບຍືນຍົງ” ຊຶ່ງອົງການອາຫານໂລກຈະເປັນຜູ້ປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາກສະໜາມ.

ທ່ານ ຢານ ເດວບາເຣີ ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການອາຫານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: “ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະຊາຊົນໃນແຂວງເຊກອງ ຈະໄດ້ຮັບເຄື່ອງມືທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຜະລິດອາຫານດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດສານອາຫານໄດ້ໃນທີ່ສຸດ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດຂອງອົງການຂອງພວກເຮົາໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂາດສານອາຫານທຸກຮູບແບບໄດ້ມີອາຫານການກິນ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ

ຂ່າວມາໃໝ່ 
ດວງ-Tou-Vientianepost - 2023-07-31T112850.794
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 02 ຕຸລາ 2023
ດວງ-Tou-Vientianepost (34)
ຈຳປາສັກ ແຈ້ງຫ້າມເກັບກູ້ ແລະ ຊື້ຂາຍ ປະເພດ ຂີ້ກະເດືອນ ແລະ ນົກ ທຳມະຊາດ
ດວງ-Tou-Vientianepost - 2023-07-31T112850.794
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 01 ຕຸລາ 2023
ek
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 29 ກັນຍາ 2023
ດວງ-Tou-Vientianepost (30)
ມອບຊີ້ນໝູສົດທີ່ຍຶດໄດ້ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ສາມັນກີນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ດວງ-Tou-Vientianepost (28)
ທີມຊາດລາວ ຊຸດໃຫຍ່ ກະກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມ ບານໂລກ 2026 ຮອບຄັດເລືອກ ຮອບທີ 1 ທະວີບອາຊີ
ດວງ-Tou-Vientianepost (26)
ແຈ້ງການປິດການສັນຈອນຊົ່ວຄາວ ຂົວຫຼັກນ້ຳຄານ 1 ວັນ
ek
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 27 ກັນຍາ 2023
ດວງ-Tou-Vientianepost - 2023-07-31T112850.794
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ກັນຍາ 2023
ດວງ-Tou-Vientianepost (22)
ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງເຕືອນພາຍຸດີເປຊັ່ນ ໄລຍະວັນທີ 25-27 ກັນຍາ 2023
ຢ່າລື່ມກົດຕິດຕາມ