ດວງ-Tou-Vientianepost (81)
ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຈາກລັດຖະບານຝຣັ່ງ ປະມານ 545.852 ໂດລາສະຫະລັດ
ຮຽບຮຽງໂດຍ:Staff
ເຜີຍແຜ່: 15 ເດືອນມີນາ, 2023
ໝວດ: ຂ່າວ

ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2023 ຜ່ານມາ, ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາກະຊວງຈາກຂັ້ນສູນກາງ ຮ່ວມກັບສະຖານທູດຝຣັ່ງ ແລະ ອົງການອາຫານໂລກແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນໂຄງການສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຍົກລະດັບການດໍາລົງຊີວິດທີ່ສາມາດຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 10.600 ຄົນ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ. ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງລັດຖະບານຝຣັ່ງ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີມູນຄ່າ 545.852 ໂດລາ.

ແຂວງເຊກອງເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ສປປ ລາວ. ປະມານ 33% ຂອງປະຊາກອນໃນແຂວງກໍາລັງປະເຊີນໜ້າກັບການຂາດແຄນອາຫານ ຊຶ່ງອັດຕາການຂາດແຄນອາຫານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັບແຕ່ກາງປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດກຳລັງພະຍາຍາມຮັບມືກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າເຊັ່ນ: ອາຫານ, ນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການນໍາເຂົ້າເຄື່ອງມືກະສິກໍາ. ນອກຈາກນີ້, ແຂວງເຊກອງຍັງມີອັດຕາການຂາດສານອາຫານສູງໂດຍສະເພາະໃນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ, ໃນນີ້ 49,9% ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານສະເລ່ຍໃສ່ອາຍຸຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ງ

ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບມາຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຊັ່ນ: ໄພນໍ້າຖ້ວມຕາມລະດູການ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດໃນແຂວງ; ໂດຍການຊີ້ນໍາຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລ່ວງໜ້າໂດຍການສະໜອງເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ 2.000 ຄອບຄົວ ໃນ 20 ບ້ານຂອງເມືອງທ່າແຕງ,

ທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ, ຄະແນນການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ຕໍ່າ, ລະດັບຄວາມຮູ້ໜັງສື ແລະ ຈໍານວນຂອງໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ລວມເຖິງບັນດາປັດໄຈອື່ນໆ. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດນຳໄປຊື້ອາຫານທີ່ຈຳເປັນໄດ້ໃນທັນທີ, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຂົາຍັງຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວຕໍ່ໄພພິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາຍັງມີໂອກາດໃນການລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປະສົບມາຜ່ານ

ການນຳໃຊ້ທຶນກະສິກຳທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບນຳໄປລົງທຶນເຮັດສວນຄົວ ແລະ ລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍເປັນຕົ້ນ; ທ່ານນາງ ຊີບແລງ ຊົວຣ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຝຣັ່ງ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຝຣັ່ງມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລາວເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ 2 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນການກຳຈັດໄພຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ, ການປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການກະສິກຳແບບຍືນຍົງ” ຊຶ່ງອົງການອາຫານໂລກຈະເປັນຜູ້ປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ພາກສະໜາມ.

ທ່ານ ຢານ ເດວບາເຣີ ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການອາຫານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: “ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະຊາຊົນໃນແຂວງເຊກອງ ຈະໄດ້ຮັບເຄື່ອງມືທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຜະລິດອາຫານດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດສານອາຫານໄດ້ໃນທີ່ສຸດ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດຂອງອົງການຂອງພວກເຮົາໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂາດສານອາຫານທຸກຮູບແບບໄດ້ມີອາຫານການກິນ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ

ຂ່າວມາໃໝ່ 
2
ລາຄານໍ້າມັນລົງ
2
ຈັບຊາຍອາຍຸ 19 ປີແອບອ້າງເອົາເງິນບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາຊົນ
2
ເດືອນມັງກອນ ຕົ້ນປີ 2024 ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 119 ຄົນ ຈາກອຸບັດເຫດໃນທົ່ວປະເທດ
2
ຍີ່ປຸ່ນ ສົ່ງເສີມກະສິກອນສວນກາເຟ ຢູ່ 8 ບ້ານ ໃນເມືອງໂພນໄຊ ແລະ ເມືອງວຽງຄຳ
2
ສຳປະທານດິນ 3.000 ກວ່າເຮັກຕາ ປູກຫຍ້າ ແລະ ລ້ຽງງົວ ເພື່ອສົ່ງອອກ
2
ກໍ່ເຫດຂ້າເມຍຕົວເອງ ຍ້ອນເມຍຖາມປະ ແລະ ເມຍບໍ່ໃຫ້ເງິນ
2
ປີ 2024 ເສຍຊີວິດແລ້ວ 1 ຄົນ ຍ້ອນໄຂ້ຍຸງລາຍ
ດວງ-Tou-Vientianepost (4)
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນ ອັງຄານ ທີ 20 ກຸມພາ 2024
2
ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ຮື້ຖອນປ້າຍໂຄສະນາທີ່ບໍ່ຖືກລະບຽບ
2
ພະຍາດຕັບອັກເສບ ສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ຕັບແຂງ ແລະ ນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດ ໄດ້
ຢ່າລື່ມກົດຕິດຕາມ