2
ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ
ຮຽບຮຽງໂດຍ:ວຽງຈັນໂພສຕ໌
ເຜີຍແຜ່: 24 ເດືອນມັງກອນ, 2024

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະສານງານປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ (ຄັ້ງທີ 4) ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2024 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຄ , ທັງເປັນ ຫົວໜ້າຄະນະປະສານງານ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ; ມີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການປັບປຸງຂັ້ນຕອນ ອອກໃບອະນຸຍາດທຸລະກິດ ໃນປີ 2023 ແລະ ປຶກສາຫາລື ທິດທາງແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍລົງເລິກແຜນແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ແລະ ແນວທາງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນປີ 2024.

ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງຈັນ ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມ ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຄື ຫຼາຍຂະແໜງການໄດ້ມີການສະເໜີຕັດກິດຈະການຂອງຂະແໜງການຕົນອອກຈາກບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ, ເຮັດສໍາເລັດການປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບການຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ຫຼາຍສະບັບ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ປັບປຸງຂັ້ນຕອນ ແລະ ຕັດບັນດາຂອດຂັ້ນເອກສານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກ ເຮັດໃຫ້ການອອກໃບອະນຸຍາດກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ສາມາດປັບປຸງບັນຍາກາດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນ.

ຄ່ຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ຄໍາສັ່ງເລກທີ 03/ນຍ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຮັບຜົນຢ່າງດີ ແລະ ເປັນຮູບປະທໍາຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ທ່ານປະທານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງເລກທີ 03/ນຍ ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກວຽກງານການປະເມີນຄືນບັນຊີກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຂະແໜງການຕົນ ແລະ ເລັ່ງປັບປຸງຂອດຂັ້ນການອອກໃບອະນຸຍາດໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງຂອງກິດຈະການ. ພ້ອມທັງ ສະເໜີບັນດາຂະແໜງການເອົາໃຈໃສ່ການອັບເດດຂໍ້ມູນດ້ານນິຕິກໍາຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການຕົນລົງໃນເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນ ດ້ານລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (www.bned.moic.gov.la).

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ສະພາບການສັງລວມບັນຊີກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ເຊິ່ງສາມາດສັງລວມທັງໝົດໄດ້ 414 ກິດຈະການ.
ພ້ອມກັນນີ້ ກໍໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບຫຼັກການ ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ໄດ້ແຍກຂອດການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ (ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ) ອອກຈາກຂອດການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ; ຫຼັກການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ດີຂອງສາກົນກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ກົນໄກການ ຄຸ້ມຄອງການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍທ່ານຫົວໜ້າກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍ ໂຄງການ ສົ່ງເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ (ໂຄງການ LCT) ເຊິ່ງເປັນ ໂຄງການທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງ ອຄ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ສົມທົບທຶນເພີ່ມເຕີມຈາກປະເທດອົດສະຕາລີ, ໄອແລນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ຂໍຂອບໃຈ: ເສດຖະກິດການຄ້າ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ

ຂ່າວມາໃໝ່ 
2
ລາຄານໍ້າມັນລົງ
2
ຈັບຊາຍອາຍຸ 19 ປີແອບອ້າງເອົາເງິນບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາຊົນ
2
ເດືອນມັງກອນ ຕົ້ນປີ 2024 ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 119 ຄົນ ຈາກອຸບັດເຫດໃນທົ່ວປະເທດ
2
ຍີ່ປຸ່ນ ສົ່ງເສີມກະສິກອນສວນກາເຟ ຢູ່ 8 ບ້ານ ໃນເມືອງໂພນໄຊ ແລະ ເມືອງວຽງຄຳ
2
ສຳປະທານດິນ 3.000 ກວ່າເຮັກຕາ ປູກຫຍ້າ ແລະ ລ້ຽງງົວ ເພື່ອສົ່ງອອກ
2
ກໍ່ເຫດຂ້າເມຍຕົວເອງ ຍ້ອນເມຍຖາມປະ ແລະ ເມຍບໍ່ໃຫ້ເງິນ
2
ປີ 2024 ເສຍຊີວິດແລ້ວ 1 ຄົນ ຍ້ອນໄຂ້ຍຸງລາຍ
ດວງ-Tou-Vientianepost (4)
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນ ອັງຄານ ທີ 20 ກຸມພາ 2024
2
ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ຮື້ຖອນປ້າຍໂຄສະນາທີ່ບໍ່ຖືກລະບຽບ
2
ພະຍາດຕັບອັກເສບ ສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ຕັບແຂງ ແລະ ນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດ ໄດ້
ຢ່າລື່ມກົດຕິດຕາມ