2
ຄຸນຄ່າຄວາມເປັນເອກະລັກ ທີ່ໂດດເດັ່ນລະດັບໂລກ ຂອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
ຮຽບຮຽງໂດຍ:ວຽງຈັນໂພສຕ໌
ເຜີຍແຜ່: 30 ເດືອນມີນາ, 2024
ໝວດ: ຂ່າວ

ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີເນື້ອທີ່ 94.121 ເຮັກຕາ, ອຸທິຍານແຫ່ງນີ້ ມີເນື່ອທີ່ຕິດກັບ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບາງ ສສ ຫວຽດນາມ. ໂດຍຖ້າລວມພື້ນທີ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດທັງສອງແຫ່ງນີ້ເຂົ້າກັນຈະເປັນພື້ນທີ່ພູຫີນປູນທີ່ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 217.447 ເຮັກຕາ ແລະ ອາດກາຍເປັນເຂດພື້ນທີ່ພູຫີນປູນຂະໜາດໃຫຍ່ຍຸກດຶກດໍາບັນທີ່ມີອາຍຸປະມານ 400 ລ້ານປີ ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງໃນອາຊີ ກໍຄືໃນໂລກ.

ຫີນໜາມໜໍ່ ແປວ່າ “ຫີນທີ່ມີຍອດອັນແຫຼມຄົມ” ຊຶ່ງມັນສື່ໃຫ້ເຫັນເຖິງອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຖານທີ່ພິເສດແຫ່ງນີ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ ແລະ ຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງຫີນທີ່ມີຍອດອັນແຫຼມຄົມຂອງມັນ ນອນຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ປິດ ອ້ອມຮອບຂອງຮ່ອມພູຫີນປູນ (ຫຼື ກວານ) ເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນພູມີທັດພູຫີນປູນທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນເປັນພິເສດທີ່ແຕກຕ່າງກັບສະຖານທີ່ອື່ນໆຢູ່ໃນພາກພື້ນ.

ທ່ານ ສົມຫວັງ ພິມມະວົງ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໜຶ່ງໃນຄະນະຊ່ຽວຊານຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອສະເໜີເອົາອຸທິຍານຫີນໜາມໜໍ່ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຟອງຍາ-ແກບາງ ສສ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເອກະລັກທີ່ໂດດເດັ່ນພິເສດແຫ່ງນີ້ປະກອບດວ້ຍຖ້ໍານ້ໍາລອດເຊບັ້ງໄຟຢູ່ ຖືວ່າເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທໍາມະຊາດທີ່ລີ້ຊ້ອນຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ເປັນຖ້ໍາທີ່ມີຄວາມສວຍງາມງົດງາມເປັນພິເສດທີ່ມີປະລິມານນ້ໍາໄຫຼ ມີການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານນ້ໍາໄຫຼອອກຈາກຖ້ໍາຢ່າງມະຫາສານ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຊື່ວ່າເປັນອ່າງນ້ໍາ ຫຼື ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດກວ່າໝູ່ໃນໂລກ. ສໍາລັບລະບົບນິເວດຂອງພູຫີນປູນແຫ່ງນີ້ແມ່ນເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງສັດນາໆຊະນິດທີ່ໃກ້ສູນພັນ, ສັດສະເພາະຖິ່ນ, ມີໂຕແກ້ຜາ ຫຼື ຈີ່ກ້ຽມຜາ ຫຼາຍຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາໄສຢູ່ພູແຕ່ລະໜ່ວຍພູ. ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງປ່າແຫ້ງແລ້ງ ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ພວກມັນໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບຂອງພື້ນທີ່ ທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ. ຍັງເປັນລະບົບນິເວດທີ່ມີ ລັກສະນະສະເພາະ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງ ພືດພັນ ແລະ ສັດປ່າທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ: ຂະຍຸ (ໜູຫີນລາວ), ນົກຫົວໂລ້ນ, ສັດລ້ຽງ ລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ ແລະ ສັດເລືອຄານທີ່ໃກ້ສູນພັນຂັ້ນວິກິດຂອງໂລກຢ່າງໜ້ອຍຈໍານວນ 10 ຊະນິດພັນ. ມີທະນີແກ້ມຂາວ ຖິ່ນໃຕ້ ແລະ ນົກກົກຄໍຄໍາ, ຕະກູນລີງ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຊະນິດ, ມີເຂດປ່າສະຫງວນ

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ຍັງ ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຖືສິ່ງສັກສິດສໍາລັບຊຸມຊົນ. ບັນດາຖ້ໍາຫຼາຍແຫ່ງໃນອຸທິຍານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຖ້ໍານ້ໍາລອດເຊບັ້ງໄຟ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ ສະຖານທີ່ສັກກະລະບູຊາ ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ມາເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວອາຍຸຄົນແລ້ວ ແລະ ກໍຍັງມີຖ້ໍາ ບາງແຫ່ງນໍາໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ ເກັບມ້ຽນໂຮງສົບຂອງ ບັນພະບູລຸດ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ພິສູດເຖິງຄວາມສໍາພັນທີ່ມີມາ ແຕ່ບູຮານນະການຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດນີ້.

ທ່ານ ສົມຫວັງ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແມ່ນມີທິວທັດທໍາມະຊາດອັນອັດສະຈັນເກີນກວ່າຄໍາບັນຍາຍ. ປະຊາຊົນໄດ້ເອີ້ນອຸທິຍານແຫ່ງນີ້ວ່າ: ເຮືອນເປັນເວລານັບພັນປີ ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ ເປັນຕົ້ນເຜົ່າກຣີ ແລະ ເຜົ່າຕຣີ ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສວນອຸທິຍານແຫ່ງນີ້ມາໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍປີແລ້ວມີຄວາມຮັກ, ຄວາມຜູກພັນທີ່ດີ ລວມທັງຮີດຄອງປະເພນີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຕິດພັນເຊື່ອມໂຍງກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອຸທິຍານແຫ່ງນີ້. ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາອຸທິຍານຫີນໝາມໜໍ່ແຫ່ງນີ້ໃຫ້ຍັງຄົງສະພາບເດີມ ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ. ນອກຈາກນັ້ນກໍຍັງມີບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 100 ທ່ານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍບັນດາໜ່ວຍງານລາດຕະເວນຂັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ… ມີການປຶກສາຫາລື ຮ່ວມ ກິດຈະກໍາການ ຄຸ້ມຄອງຮ່ວມຊາຍແດນກັບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຟອງຍາ-ແກບາງ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍການປຶກສາຫາລືຜ່ານຂະບວນການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢ່າງເປັນເອກະພາບ ຈຶ່ງສາມາດປົກປັກຮັກສາອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາ, ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ.

ການນໍາສະເໜີຄຸນຄ່າຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ໂດດເດັ່ນລະດັບໂລກ ຂອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຂົ້າເປັນ ມໍລະດົກໂລກຮ່ວມຊາຍແດນກັບອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດຟອງຍາ ແກບາງ ແຂວງກວາງບິງ ສສ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ຖ້າວ່າໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກອົງການອູຍແນັສໂກ (ອົງການການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ) ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວມະຫັດຈະຈັນລະດັບໂລກອີກແຫ່ງໜຶ່ງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນເປັນລໍາດັບ ປະຊາຊົນຈະມີລາຍຮັບຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ປະເທດຊາດມີລາຍຮັບເປັນເງິນຕາເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະທດເຮົາມີຊື່ສຽງໄປທົ່ວໂລກ.

ໂດຍ: ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ

ຂ່າວມາໃໝ່ 
2
ລາວ ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງ 3 ວັນປະຫວັດສາດ ໃນປີ 2025
2
ການລ່າສັດປ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 2 ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ
2
ກຳປູເຈຍ ຈະເກັບພາສີ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຈາກ ຜູ້ໃຊ້ໂຊລາເຊລ ຢູ່ຫລັງຄາ
2
ຫາລືຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ໃນການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ແລະ ການຮັບມືສຸກເສີນ
2
ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ຕ້ອນຮັບ ທູດເວເນຊູເອລາ ຄົນໃໝ່
2
ສປປ ລາວຈະເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ 2024 ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ”
2
ສປປ ລາວ ເລີ່ມປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຍົກເວັ້ນ-ຂະຫຍາຍເວລາ VISA ໃຫ້ກັບຫຼາຍປະເທດ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ
2
ບໍລິສັດ ເທີນ-ຫີນບູນ ມອບເງິນ 1 ຕື້ກີບ ສະໜັບສະໜູນການເປັນປະທານອາຊຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ
2
ຄຸນຄ່າຄວາມເປັນເອກະລັກ ທີ່ໂດດເດັ່ນລະດັບໂລກ ຂອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
2
ອັດຕະປືມີບໍລິການລົດໂດຍສານສີຂຽວພາຍໃນແຂວງແລ້ວ
ຢ່າລື່ມກົດຕິດຕາມ