ດວງ-Tou-Vientianepost - 2023-08-08T113746.364
ຂ່າວດີ ສຳລັບຜູ້ສົນໃນສະໝັກລົງທະບຽນສອບເສັງ ໂຄງການຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ
ຮຽບຮຽງໂດຍ:Staff
ເຜີຍແຜ່: 8 ເດືອນສິງຫາ, 2023
ໝວດ: ຂ່າວ

ຂ່າວດີ !!! ຫ້ອງການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊາບວ່າ: ໂຄງການຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນໂຄງການແລກປ່ຽນທາງດ້ານ ວັດທະນະທຳ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການສຶກສາ ຂອງບັນດາຊາວໜຸ່ມຈາກປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ຫ້ອງການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຫັນວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີ ຜົນດີໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີເລີດ,ໄດ້ຝຶກຝົນຕົນເອງໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໂດຍຊາວໜຸ່ມທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມກິດຈະກຳນີ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການກະກຽມຄວາມພ້ອມລ່ວງໜ້າ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດ, ທັກສະການສົນທະນາ-ສື່ສານ ໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງ ມາຍັງບັນດາພະນັກງານຊາວໜຸ່ມກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊາວໜຸ່ມນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກສອບເສັງຕາມມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I. ມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ
1. ເປັນພົນລະເມືອງລາວ, ຖືສັນຊາດລາວ ແລະ ເປັນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຜູ້ກ້າວໜ້າ ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 18-30 ປີ (ອາຍຸອີງໃສ່ໄລຍະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ), ອາໄສຢູ່ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ສຸຂະພາບແຂງແຮງບໍ່ມີໂລກປະຈໍາຕົວ.
2. ສາມາດເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ.
3. ມີຄຸນສົມບັດ, ມີທັດສະນະມະຫາຊົນ ແລະ ມີຜົນງານປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງຕົນ, ຖ້າເປັນສະມາຊິກ ສຊປລ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບ ຍ້ອງຍໍຕ່າງໆ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນກໍລະນີພິເສດ.
4. ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ຂອງອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ.
5. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງຮັບປະກັນຕົນເອງວ່າສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມ, ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳພາຍໃນກຸ່ມ, ກະກຽມຂໍ້ມູນ, ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຕັ້ງແຕ່ມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ຈົນເຖິງມື້ສິ້ນສຸດ ໂຄງການ.
6. ສຳລັບຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຕ່າງແຂວງໃນກໍລະນີຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຕ້ອງ ຮັບຜິດຊອບຄ່າເດີນທາງພາຍໃນປະເທດ, ຄ່າອາຫານ, ຄ່າທີ່ຢູ່ພັກ-ເຊົາ ໃນໄລຍະເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ ແລະ ໃນໄລຍະການຝຶກຊ້ອມ ລໍຖ້າເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມທັງຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ-ສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ.
7. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງບໍ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະ ຜ່ານມາ.
8. ມີປຶ້ມຜ່ານແດນ ແລະ ອາຍຸນຳໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 06 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປນັບແຕ່ມື້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ.

II. ການແຈກຢາຍຟອມສະໝັກ
1. ເລີ່ມລົງທະບຽນແບບຟອມສະໝັກແຕ່ວັນທີ 08 ສິງຫາ 2023, ປິດຮັບວັນທີ 15 ສິງຫາ 2023 (ໂມງ ລັດຖະການ) ທີ່ພະແນກພົວພັນ-ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ຫ້ອງການ ສຊປລ, ສໍາລັບຄ່າລົງທະບຽນ ແມ່ນ 20,000 ກີບ/ຄົນ.
2. ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງພາກຂຽນ ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ 2023.

III. ຮູບການສອບເສັງຄັດເລືອກ 1. ການສອບເສັງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນ 02 ໄລຍະຄື:

ໄລຍະທີ 1: ແມ່ນການສອບເສັງພາກຂຽນ ວັນເສົາ ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2023 ເລີ່ມເວລາ 09:00ໂມງ.

ໄລຍະທີ 2: ແມ່ນການສອບເສັງຮອບສຳພາດວັນທີ 23 ສິງຫາ 2023 ເວລາ 14:00 – 16:00 ໂມງ ເຊິ່ງ ຈະຄັດເລືອກເອົາພຽງແຕ່ 10 ຄົນ.

2. ປະກາດຜົນການສອບເສັງ ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2023. ໝາຍເຫດ: ຜູ້ສະໝັກສາມາດຊື້ຟອມໄດ້ 1+1 (ຕົນເອງ + ຄົນອື່ນ 1 ຟອມ) ການນຸ່ງຖືຕ້ອງສຸພາບ ແລະ ໃນໂມງ ລັດຖະການເທົ່ານັ້ນ.

ຜູ້ມີລາຍຊື່ໃນຮອບສອບເສັງພາກຂຽນ ຫຼື ພາກສຳພາດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ມາຕາມວັນເວລາທີ່ກຳນົດ ຈະຖືວ່າສະຫຼະສິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫ້ອງການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງຊາວໜຸ່ມນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາລາວ ບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເພື່ອຊາບ ແລະ ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງຕາມເງື່ອນໄຂ ໃນວັນ ແລະ ເວລາທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ

ຂ່າວມາໃໝ່ 
ດວງ-Tou-Vientianepost - 2023-07-31T112850.794
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 02 ຕຸລາ 2023
ດວງ-Tou-Vientianepost (34)
ຈຳປາສັກ ແຈ້ງຫ້າມເກັບກູ້ ແລະ ຊື້ຂາຍ ປະເພດ ຂີ້ກະເດືອນ ແລະ ນົກ ທຳມະຊາດ
ດວງ-Tou-Vientianepost - 2023-07-31T112850.794
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອາທິດ ທີ 01 ຕຸລາ 2023
ek
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 29 ກັນຍາ 2023
ດວງ-Tou-Vientianepost (30)
ມອບຊີ້ນໝູສົດທີ່ຍຶດໄດ້ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ສາມັນກີນນອນຊົນເຜົ່າແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ດວງ-Tou-Vientianepost (28)
ທີມຊາດລາວ ຊຸດໃຫຍ່ ກະກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າຮ່ວມ ບານໂລກ 2026 ຮອບຄັດເລືອກ ຮອບທີ 1 ທະວີບອາຊີ
ດວງ-Tou-Vientianepost (26)
ແຈ້ງການປິດການສັນຈອນຊົ່ວຄາວ ຂົວຫຼັກນ້ຳຄານ 1 ວັນ
ek
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນພຸດ ທີ 27 ກັນຍາ 2023
ດວງ-Tou-Vientianepost - 2023-07-31T112850.794
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 26 ກັນຍາ 2023
ດວງ-Tou-Vientianepost (22)
ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງເຕືອນພາຍຸດີເປຊັ່ນ ໄລຍະວັນທີ 25-27 ກັນຍາ 2023
ຢ່າລື່ມກົດຕິດຕາມ