2
ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດລະບົບເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມກະແສເງິນຕາ ຈາກຕ່າງປະເທດ
ຮຽບຮຽງໂດຍ:ວຽງຈັນໂພສຕ໌
ເຜີຍແຜ່: 13 ເດືອນກຸມພາ, 2024

ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບບໍລິການກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດ(CMS) ຊ່ວຍພາກລັດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ທະນາຄານໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກະແສການເງິນຈາກຕ່າງປະເທດທັງໃນເວລາທີ່ສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ຫຼືວ່າຈະເປັນການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍງ່າຍ ແລະ ແບບ Real-time.

ໂດຍພິທີດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນໂອກາດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ)ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງວຽກງານທະນາຄານ ປະຈຳປີ 2023 ທີ່ຈັດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຮ່ວມລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ ຕາງໜ້າກະຊວງການເງິນໂດຍທ່ານ ສົມຈິດ ຄຳມຸງຄຸນວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ພານຸສັກ ແກ່ນວົງພະຈັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ⁠ທ່ານ ບົວວັນ ວິລະວົງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍມີທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU) ໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ຕິດພັນກັບການຕິດຕາມກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດລະຫວ່າງ 3 ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງພາຍຫຼັງລະບົບສົມບູນແລ້ວຈະປະກາດໃຊ້ລະບົບCMS ພາຍໃນເດືອນກຸມພາ 2024 ນີ້.

ລະບົບຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດ CMS (Capital Flow Management System) ເປັນລະບົບທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ແບບອັດຕະໂນມັດໂດຍກົງກັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງທ່ານຢູ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ລະຫັດ Asycuda ຂອງທ່ານຢູ່ກະຊວງການເງິນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸລະກຳຂອງທ່ານຢູ່ດ່ານພາສີແຕ່ລະດ່ານ. ເພື່ອທີ່ຈະຕິດຕາມຕົວເລກການສົ່ງອອກຕົວຈິງ ຕະຫຼອດຈົນຮອດເລກບັນຊີຂອງທ່ານຢູ່ໃນທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວ ສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ ແລະ ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.

ນອກຈາກນີ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດ CMS ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂອງກະແສເງິນເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂອງມູນຄ່າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າແຕ່ລະປະເພດໃນການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າຢູ່ແຜງການຄວມຄຸມ (Dashboard), ຊ່ວຍຈັດອັນດັບ Ranking ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນແບບລວມສູນໃຫ້ຊັດເຈນ.

ລະບົບຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນຕາຕ່າງປະເທດ CMS ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າຂອງສິນຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຄື: CMS ຈະຊ່ວຍແຈ້ງເຕືອນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການຊຳລະເງິນຈາກປາຍທາງແລ້ວ ຫຼື ຍັງ; ວາງແຜນຄາດການລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ທ່ານເປັນລາຍມື້, ລາຍອາທິດ, ລາຍເດືອນ ແລະ ລາຍປີ; ຫຼຸດຜ່ອນເວລາໄປພົວພັນກັບທະນາຄານດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຕິດຕາມສິນຄ້າຊ່ວຍທ່ານຖ້າສິນຄ້ານໍາເຂົ້າມາຕາມກໍານົດເວລາ; ຊ່ວຍສະຫຼຸບບັນຊີເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດທັງເປັນວັດຖຸ ແລະ ຮູບແບບເງິນສົດ ແລະ ຊ່ວຍຢັ້ງຢືນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແບບ Real-time ແລະ ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງແລກປ່ຽນ ແລະ ຈໍານວນເງິນທີ່ສາມາດຖອນອອກມາໄດ້ ຫຼື ສາມາດແລກປ່ຽນກັບແພລັດຟອມທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເມື່ອສົ່ງອອກສິນຄ້າສຳເລັດ.

ໂດຍລະບົບ CMS ໃນຮູບແບບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີເປົ້າໝາຍແມ່ນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນທຶນລະຫວ່າງປະເທດ; ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດການ ແລະ ການເງິນຂອງປະເທດ; ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ; ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ.

ລະບົບ CMS ໃນຮູບແບບຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຄຸນສົມບັດຄື: ຄອບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນທຶນທຸກປະເພດລະຫວ່າງປະເທດ; ງ່າຍ ແລະ ສະດວກໃນການນໍາໃຊ້; ຄວາມປອດໄພສູງ.

ໃນອະນາຄົດລະບົບດັ່ງກ່າວອາດຈະເພີ່ມການເຊື່ອມຕໍ່ຫາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ລວມທັງກະຊວງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະກຳນົດເວລາໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງໆໃນການພັດທະນາແອັບພິເຄຊັນໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຢ່າງສຳເລັດພາຍໃນປີ 2024.

ທີ່ມາ VientianeTimes

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ

ຂ່າວມາໃໝ່ 
2
ລາຄານໍ້າມັນລົງ
2
ຈັບຊາຍອາຍຸ 19 ປີແອບອ້າງເອົາເງິນບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະຊາຊົນ
2
ເດືອນມັງກອນ ຕົ້ນປີ 2024 ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 119 ຄົນ ຈາກອຸບັດເຫດໃນທົ່ວປະເທດ
2
ຍີ່ປຸ່ນ ສົ່ງເສີມກະສິກອນສວນກາເຟ ຢູ່ 8 ບ້ານ ໃນເມືອງໂພນໄຊ ແລະ ເມືອງວຽງຄຳ
2
ສຳປະທານດິນ 3.000 ກວ່າເຮັກຕາ ປູກຫຍ້າ ແລະ ລ້ຽງງົວ ເພື່ອສົ່ງອອກ
2
ກໍ່ເຫດຂ້າເມຍຕົວເອງ ຍ້ອນເມຍຖາມປະ ແລະ ເມຍບໍ່ໃຫ້ເງິນ
2
ປີ 2024 ເສຍຊີວິດແລ້ວ 1 ຄົນ ຍ້ອນໄຂ້ຍຸງລາຍ
ດວງ-Tou-Vientianepost (4)
ດວງລາຍວັນປະຈໍາວັນ ອັງຄານ ທີ 20 ກຸມພາ 2024
2
ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ຮື້ຖອນປ້າຍໂຄສະນາທີ່ບໍ່ຖືກລະບຽບ
2
ພະຍາດຕັບອັກເສບ ສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ຕັບແຂງ ແລະ ນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດ ໄດ້
ຢ່າລື່ມກົດຕິດຕາມ